CMENTARZ PARAFIALNY

*************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Darmowy licznik odwiedzin

 

 

 

 

Odsłonięcie wystawy plenerowej "Ewangelicy Niepodległej"

„Ewangelicy Niepodległej” - pod takim hasłem trwają obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę organizowane przez ewangelików ze Śląska Cieszyńskiego. Pierwszym punktem obchodów jest wystawa pt. „Ewangelicy Niepodległej” przedstawiająca sylwetki znanych ewangelików zaangażowanych w walkę o wolność i niepodległość. Wystawa prezentowana jest jednocześnie w czterech miastach: Bielsku-Białej, Cieszynie, Ustroniu i Wiśle.

 

W niedzielę 10.czerwca po nabożeństwie w kościele ap Jakuba Starszego w Ustroniu odbyło się uroczyste otwarcie wystawy plenerowej "Ewangelicy Niepodległej". W uroczystości uczestniczyły władze miasta Ustronia: z burmistrzem Ireneuszem Szarcem na czele. Oprawę muzyczną zapewniło trio muzyczne Państwowej Szkoły Muzycznej w Cieszynie.  

 

Autorem tekstów umieszczonych na tablicach jest Marcin Gabryś, kustosz Muzeum Protestantyzmu w Cieszynie, a szatę graficzną wykonał ks. Marek Michalik, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle Czarnem. Projekt dofinansowano z budżetu samorządu województwa śląskiego i Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. 
  

Marcin Gabryś - autor tekstów umieszczonych na wystawie pisze tak: „Wystawa w krótkich ujęciach prezentuje istotny wkład ewangelików w drodze do odzyskania w 1918 roku niepodległości Rzeczypospolitej oraz ich działania na rzecz przyłączenia Śląska Cieszyńskiego do Polski.

 

Ten wysiłek był wynikiem wielu pokoleń, gdyż kultura polska w środowisku ewangelików Śląska Cieszyńskiego była mocno zakorzeniona i kultywowana w mowie i piśmie, a swoje początki ma w Reformacji. W połowie XIX wieku ewangelicy stali w pierwszym szeregu budzącego się ruchu narodowego. Organizowali lub współorganizowali liczne zrzeszenia, towarzystwa i organizacje mające na celu kształcenie, pielęgnowanie i budzenie ducha polskości w miejscowym społeczeństwie.

 

Wystawa przybliża tylko niewielką grupę ewangelików – spośród, wielu – którzy w sposób wyjątkowy zapisali się złotymi literami na kartach historii Polski. Uświadamia niebagatelną rolę i znaczenie polskich luteran – stosunkowo niewielkiej liczebnie społeczności całej II Rzeczypospolitej – w odbudowie i scaleniu ojczyzny. Ewangelicy służyli na wielu obszarach życia gospodarczego, przemysłowego, społecznego, kulturalnego czy naukowego nierzadko odgrywając wiodącą rolę.”

Facebook