CMENTARZ PARAFIALNY

**************************************************************

 

 

 

 

 

                    

          

 

 

 

 

 

 

              Darmowy licznik odwiedzin

 

 

 

 

USTROŃ

 14.01.2018 r. 2. Niedziela po Epifanii

Hasło tygodnia: Zakon został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. J 1,17

 

 • Zapraszamy na nabożeństwa w najbliższą niedzielę 21.01. godz. 8:30 (spowiednio-komunijne) oraz godz. 10:30
 • Z okazji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan zapraszamy do udziału w uroczystym nabożeństwie ekumenicznym, które odbędzie się w niedzielę 21 stycznia o godzinie 16:00 w naszym kościele. Kazanie wygłosi ks. prof. Józef Budniak – referent do spraw ekumenizmu Diecezji Bielsko – Żywieckiej. Po nabożeństwie odbędzie się koncert kolęd w wykonaniu zespołu Estrada Regionalna Równica.
 • W kancelarii są do nabycia: Kalendarz Ewangelicki oraz Z Biblią na co dzień na 2018 r., Kalendarz Szwajcarski, Kalendarz oraz Pamiętnik Ustroński. Zachęcamy do nabywania  Głosu Parafialnego.

 

 • Poniedziałek godz. 18:00 próba Ustrońskiego Chóru Ewangelickiego
 • Środa godz. 18:30 spotkanie z Biblią
 • Piątek godz. 16:00 zajęcia konfirmacyjne

          godz. 17:00 spotkanie młodzieży

 • Sobota godz. 16:00 próba zespołu SGD

 

 • We wtorek 23.01. godz. 17:30 spotkanie organizacyjne w sprawie wycieczki parafialnej na Maltę.
 • W niedzielę 28. stycznia po nabożeństwie porannym o godz. 8:30 odbędzie się Zgromadzenie Parafialne.

 

 • Zachęcamy do przekazywania 1% podatku dochodowego na pracę diakonijną w naszej parafii w tym celu w rozliczeniu podatkowym w rubryce cel szczegółowy należy wpisać numer KRS Diakonii: 0000260697 z dopiskiem ECAL w Ustroniu.
 • Przypominamy o uregulowaniu składki kościelnej za miniony rok oraz należności za miejsce na cmentarzu

 

 • Są osoby które pragną zawrzeć święty związek małżeński:

Arkadiusz Szarzec, syn Jana i Wandy zd. Herda, zam. Ustroń ul. Orłowa, kawaler wyznania Ewangelicko-Augsburskiego, pragnie poślubić Annę Roman, córkę Krzysztofa i Marzeny zd. Bahrij, zam. w Bytomiu, pannę należącą Zboru Centrum Chrześcijańskiego Kanaan. Ślub odbędzie się w sobotę 20 stycznia o godz. 13:00 na terenie parafii ewangelickiej w Jaworzu.

Facebook