CMENTARZ PARAFIALNY

*************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Darmowy licznik odwiedzin

 

 

 

 

Spotkanie PTEw - 60. rocznica śmierci ks. Pawła Nikodema

RELACJA ZE SPOTKANIA PTEw

 

Wtorkowe spotkanie ustrońskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w dniu 26 lutego br. poświecone było ks. Pawłowi Nikodemowi, który zmarł przed 60. laty w dniu 19 stycznia 1954 r.

Przed spotkaniem na ustrońskim cmentarzu zostały złożone kwiaty na grobie ks. Pawła Nikodema, a krótkie rozważanie  wygłosił ks. Piotr Wowry.

Potem w sali parafialnej uczestnicy spotkania wysłuchali relacji o działalności ks. Nikodema przedstawionej przez ks. Zdzisława Sztwiertnię. W swoim wystąpieniu zaprezentował obszerną jego biografię. W dalszej części przedstawił Go jako:

  • patriotę i krzewiciela ducha narodowego na Śląsku Cieszyńskim,
  • działacza charytatywnego,
  • pomocnika ks. Karola Kulisza przy tworzeniu Polskiego Diakonatu w Dzięgielowie,
  • redaktora i wydawcę ewangelickiej prasy: Posła Ewangelickiego, Głosów Kościelnych, Głosu Młodzieży Ewangelickie, Kalendarza Ewangelickiego, Część tych wydawnictw w pewnych okresach wydawana i drukowana była w Ustroniu.

Należał także w latach 1923 – 1939 do Towarzystwa Miłośników Ustronia, gdzie w 1926 roku pełnił funkcję członka Zarządu.

Jakim był ks. Paweł Nikodem? Niejednokrotnie był twardy, szorstki do przesady. Słowa jego były zawsze szczere, mówił to co myślał, dlatego niektórych ta prostota mogła zrażać, ale każdy, kto go poznał, cenił sobie jego szczerość i zapał. nie wiedział, co to urlop, dopiero śmierć wyrwała go z pracy. Bardzo trafnie  przyrównał ks. P. Nikodema do orzecha, ks. biskup Karol Kotula w kazaniu pogrzebowym: „…Trudno jest rozłupać skorupę, Kiedo to się uda, w środku znajduje się słodkie jądro …”. Takim człowiekiem  był ks. Paweł Nikodem, na zewnątrz niedostępny, a w środku kryło się bardzo miękkie serce.

Kochał ogród i sad. Tam odpoczywał i czuł się szczęśliwy. Jego ogród kwiatowy był ozdobą placu kościelnego, a owocami zachwycali się  odwiedzający Go goście. dbałość o ogród to była na pewno kontynuacja tego co zaprowadził w Ustroniu jeden z jego poprzedników ks. Karol Kotschy

W dalszej części spotkania Michał Pilch przedstawił działalność prawniczą ks. Pawła Nikodema. Oprócz studiów teologicznych studiował także prawo. Tą wiedzę prawniczą wykorzystywał nie tylko w organizacjach kościoła ewangelickiego ale także w parafii ustrońskiej. Godził zwaśnione strony,   i w wielu majątkowych przypadkach nie trzeba było korzystać z sądów i opłacanych prawników. Nie zawsze się to udawało, ale takie przypadki należały do rzadkości. Pomagał spisywać umowy przedślubne, oraz łagodził czasami bardzo burzliwe konflikty małżeńskie.

W części dyskusyjnej zabrali głos uczestnicy spotkania, którzy znali ks. P. Nikodema. Uczył ich religii w szkole i nauki konfirmacyjnej. Byli też przez niego konfirmowani

Na koniec jeszcze jedna ciekawostka, o której mało kto wie. ks. Paweł Nikodem oraz jego dwaj poprzednicy ks. Karol Kotschy i ks. Jerzy Janik znaleźli się w polskim słowniku biograficznym Aleksandra Brücknera. Jest to jedyny przypadek, aby z jednej parafii, nie tylko ewangelickiej, kolejni 3 proboszczowie zostali umieszczeni na stronach tego słownika.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące ks. P. Nikodema można znaleźć w Pamiętnikach Ustrońskich:

  • Pamiętnik Ustroński nr 12 (2004 r.). Zdzisław Sztwiertnia – Ksiądz Senior Paweł Nikodem (1878 – 1954), str. 196. Nakład wyczerpany.
  • Pamiętnik Ustroński nr 13 (2007 r.).  Alicja Michałek – Mniej znana działalność księdza Pawła Nikodema str. 136. Do nabycia w TMU. (www.tmu.ustron.pl)
  • Pamiętnik Ustroński nr 14 (2009 r.). Bożena Kubień. Dzieje Towarzystw … Biogram ks. Paweł Nikodem str. 220. Do nabycia w TMU. (www.tmu.ustron.pl)

Tekst i zdjęcia: Michał Pilch

Facebook